Welkom bij de YARA-hof

Welkom bij de YARA-hof! Wij bieden zowel individuele als groepsbegeleiding aan adolescente meiden (ongeveer vanaf 16 jaar) en jonge vrouwen die zo’n steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege:

  • een eetstoornis;
  • een stemmingsstoornis;
  • verwerkingsproblematiek van uiteenlopende aard
  • een angst- of dwangstoornis;
  • een stoornis in het autismespectrum;
  • traumaverwerking;
  • andere psychiatrische en/of psychosociale problemen.

Zorg op de YARA-hof gaat  verder dan het bieden van begeleide dagopvang. Hoewel aspecten zoals het functioneren binnen een heldere structuur en het verantwoordelijk leren omgaan met taken uiterst belangrijk zijn, ambiëren wij méér voor onze deelnemers. Met name het stimuleren van de persoonlijke ontwikkelprocessen van onze dikwijls jongvolwassen deelnemers aan de hand van individuele begeleidingsdoelen, staat hoog en serieus op de agenda. De zorg wordt vormgegeven door onder meer twee psychologen en zij ondersteunen de cliënten op een intensieve, betrokken en professionele wijze. Binnen elk begeleidingsproces is er daarom ruimte voor doelgerichte individuele begeleiding. Daarbij  wordt er gekeken naar de hindernissen die de deelnemer op haar pad ervaart en onderzoeken we gezamenlijk reële mogelijkheden om deze te overwinnen, dan wel er op de best mogelijke manier mee om te gaan. Voor het intensief stimuleren en faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling met het oog op een krachtiger zelfredzaamheid  en  daarmee gepaard gaande  afname van de zorgbehoefte is de individuele component van het zorgtraject onmisbaar.