Identiteit

De YARA-hof verleent hulp op bijbelse grondslag. Dat betekent dat medewerkers de bijbel aanvaarden als het Woord van God, waarin Hij Zijn góede instructies voor onze levens heeft gegeven. Die instructies zijn voor ons een richtlijn in onze mensvisie en in ons handelen met deelnemers. Dat betekent niet dat je dit geloof moet delen om bij de YARA-hof terecht te kunnen. Het betekent wel dat wij ons best doen om de kostbare liefde van God te weerspiegelen in een oprechte, hoopvolle en nabije benadering van ieder die wij hier ontmoeten.

Onze dieren ervaren wij als een prachtig, vreugdevol onderdeel van Gods schepping, waar we steeds weer van harte “dank U wel!” voor zeggen. In hun warme, eerlijke, enthousiaste nabijheid komt een stukje van Gods goedheid zomaar naar ons toe…