Samen met paarden

Vanwege hun eigenschappen & karakter kunnen en willen paarden een verrassende rol vervullen in het contact met mensen. Prachtige, krachtige, imposante dieren, met een nobele, gevoelige aard, die jou eerlijk en zonder vooroordeel benaderen!

Paarden slaan een brug tussen het bewuste en het onbewuste!…

Globaal gesproken zijn er drie manieren te onderscheiden waarop de YARA-hof haar paarden inzet bij de begeleiding van deelnemers; praten, leren en voelen met paarden. Met elke manier worden weer andere doelen nagestreefd.

Praten met Paarden

Leren praten met paarden betekent dat jij leert hoe jij met jouw lichaamstaal effectief kan communiceren met paarden.

Paarden zijn kuddedieren en zij zijn voor hun overleving afhankelijk van een onderling duidelijk en eenduidig communicatiesysteem. Er is een leider nodig (de zogenaamde alfa-merrie) in elke kudde en die spreekt haar taal zonder weifelingen of dubbele boodschappen.
Het is een bijzondere ervaring wanneer je leert hoe ook jij boodschappen kan geven die jou maken tot iemand die door dat sterke dier geaccepteerd wordt als zijn of haar leider! Dat leerproces vraagt zelfbeheersing, zelfreflectie, focus en vertrouwen. Zulke “gesprekken” tussen jou en de paarden zijn dan ook kostbaar; ze helpen jou om jezelf beter te leren kennen en helpen je een gezond zelfvertrouwen te bouwen.

Voornaamste doelen:

 • Oefenen met concentratie en zelfbeheersing;
 • Bewust worden van dubbele signalen (daar waar jouw zichtbare of hoorbare gedrag niet overeenkomt met wat je werkelijk van binnen bedoelt) en oefenen met directe communicatie;
 • Oefenen met gezonde grenzen & assertiviteit: beter leren opkomen voor jezelf en voor de ruimte die jij nodig hebt en dit op een duidelijke en tegelijkertijd rustige manier leren kenbaar  maken;
 • Stimuleren van zelfvertrouwen: het (vaak met vallen en opstaan!) opdoen van succeservaringen, die je mee kan nemen naar je dagelijks leven.

Leren met Paarden

In het weiland of de bak helpen allerlei opdrachten – waar de paarden een onderdeel van zijn – jou om vindingrijk te zijn en te ervaren wat bepaalde situaties met jou doen.

EAGALA is de afkorting van Equine Assisted Growth and Learning Association, vrij vertaald als ‘groeien en leren met behulp van paarden’. Net als bij ‘praten met paarden’ werkt ook hier de deelnemer vanaf de grond met één of meerdere paarden.
Goed doordachte opdrachten met en rondom de paarden dagen jou uit in je creativiteit, samenwerking en het denken in termen van oplossingen in plaats van te focussen op problemen. De uitdaging om ontdekkingen te generaliseren naar situaties die je herkent uit het dagelijks leven stimuleert zelfkennis en reflectieve vermogens.

Voornaamste doelen:

 • Het oefenen met vaardigheden op het gebied van samenwerken met anderen;
 • Het oefenen met creatief, probleemoplossend denken en handelen;
 • Het oefenen met heldere communicatievaardigheden;
 • Plezier hebben!

Hoewel Eagala therapeutisch ingezet kàn worden, kiest de YARA-hof er nadrukkelijk voor om enkele concepten van de Eagala-benadering te benutten en deze ‘spelenderwijs’ te integreren in de geboden begeleiding.

Voelen met Paarden

Paarden hebben de mogelijkheid en de bereidwilligheid om mensen te dragen op hun rug. Hierdoor bieden zij jou de gelegenheid om meegenomen te worden in hun unieke, krachtige en tactmatige bewegingen.

It takes two to tango!…

Als je op de paardenrug zit, ben jij deelgenoot van die bewegingen en word je uitgedaagd om je lichaam te leren voelen. Wanneer er – bewust of onbewust – spanningen of angsten huizen in je lijf, kom je deze ongetwijfeld tegen bovenop de paardenrug!…
Fysiek leren ontspannen helpt bij het verminderen van mentale en emotionele druk. Afhankelijk van jouw hulpvraag en fysieke mogelijkheden biedt voltige ook talloze oefensituaties om te werken aan het positief beleven van het eigen lichaam. Daarnaast worstelen veel deelnemers met een krampachtige behoefte aan controle. Voelen en oefenen op de paardenrug stimuleert – naast heel veel lol – ook de moed om ‘los te laten’.

Voornaamste doelen:

 • Het leren ervaren van fysieke ontspanning, met mentale ontspanning in het verlengde daarvan;
 • Het stimuleren van een positief lichaamsbewustzijn;
 • Het oefenen met de moed om (overmatige) controle los te laten.