Thuisfront

Zorg op de YARA-hof kenmerkt zich niet alleen door een scherp oog & oor voor de individuele mogelijkheden van jou, los van de gestelde diagnose, maar ook door een zorgvuldige afstemming met ouders of verzorgers (afhankelijk van leeftijd en levensfase) en door aandacht voor eventuele andere gezinsleden. Dit kan uiteraard alleen met jouw toestemming.

  • Ouders / verzorgers…

Niemand is met zoveel ‘draadjes’ aan jou verbonden dan je ouders. De band tussen ouders en kinderen kan beschadigd zijn, maar is feitelijk onverbrekelijk en onvoorwaardelijk. De loyaliteitsdynamieken worden nergens zo sterk gevoeld als tussen ouders en kinderen. In verreweg de meeste gevallen houden ze van je en zoeken zij het allerbeste van hun (volwassen of jongvolwassen) kind. Ze delen in de zorg om jouw welzijn, wanneer jij hen dat toestaat. Als het mogelijk is, worden zij betrokken bij jouw proces – uiteraard alleen op een manier die bij jou past en waar jij je toestemming voor geeft – om dat proces te versterken. Jij vormt daarin de spil”: niet praten over jou, maar praten mét jou. Maar ook: niet praten over hen, maar (leren) praten mét hen!… (leeftijd en ontwikkelingsniveau spelen een rol in de wijze waarop afstemming wordt vormgegeven).

  •  Broertjes en zusjes…

Voor deelnemers die nog thuis wonen geldt dat het gezinsleven voor broertjes en zusjes ook niet altijd gemakkelijk is. Afhankelijk van de aard van de problematiek maken zij soms veel onrust, agressie of panieksituaties mee. Ook signaleren zij de zorgen van hun ouders en hoewel elk gezinslid op een eigen manier reageert, zien we vaak broertjes en zusjes die zich zoveel mogelijk aanpassen, die gaan zorgen voor de (over-)belaste gezinsleden en die de voeling met hun eigen behoeften daardoor gemakkelijk kwijt kunnen raken. Ook zijn er kinderen die zich juist afsluiten voor wat er in het gezin gaande is of die zelf negatief gedrag gaan vertonen. Ouders spreken zich dikwijls uit over hun gevoel tekort te schieten en het niet goed (genoeg) te kunnen doen voor alle kinderen in het gezin, terwijl zij dat zo graag zouden willen. De YARA-hof besteedt aandacht aan deze dynamieken en zal waar mogelijk – uiteraard in overleg met jou en met ouders / verzorgers – broertjes en zusjes betrekken in het traject.