Werkwijze

Oriëntatie

Wanneer je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebt, kan je ons bellen of contact opnemen via het contactformulier. Aanmelden kan eveneens via het contactformulier.

Intake

Aan het begin van elk traject vindt een uitgebreide intake plaats, waarbij zoveel mogelijk relevante informatie wordt verzameld met het oog op een goed passend zorgaanbod.

Wij maken gebruik van levensloop-vragenlijsten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van elke deelnemer. Deze vragenlijsten vormen het vertrekpunt voor het intakegesprek.
Een intake is ook altijd het moment bij uitstek om af te tasten of jij je thuis zou kunnen voelen op de YARA-hof.

In het geval van jouw toestemming waarderen wij eventuele aanvullende informatie van ouders of verwijzers.

Advies

Op basis van de informatie uit de intake, komen wij met een advies voor een zorgaanbod, wat naar onze mening aan zou kunnen sluiten bij de jongere en eventuele gezinsleden. Ook in deze fase spelen overleg en afstemming een grote rol. Een advies behelst in elk geval een beargumenteerd voorstel voor:

  • individuele begeleiding;
  • groepsbegeleiding;
  • doelen van begeleiding;
  • het geadviseerde aantal uren per week.

Evaluaties

Gedurende de tijd dat de deelnemer zorg ontvangt op de YARA-hof zetten wij ons in voor regelmatige terugkoppeling. Dat gebeurt in eerste instantie met de deelnemer zelf, maar waar mogelijk betrekken wij graag ouders / verzorgers en eventuele verwijzers en andere betrokken hulpverleners. Een goede afstemming met het thuisfront zien wij als bijzonder belangrijk en daarom horen wij op onze beurt ook graag – mits toestemming van uw dochter – uw persoonlijke ervaringen aangaande haar proces. Wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij het proces van de deelnemer, dan staat ook daar een goede afstemming ten dienste van de deelnemer.